Girişimlerde Hisse Kazanımı (Vesting in Startups)

Bu yazıda İngilizce’de ‘vesting’ diye adlandırılan, Türkçe’ye ise ‘hisse kazanımı’ olarak çevirebileceğimiz bir kavramdan bahsedeceğim. Hisse kazanımı; özellikle yurt dışındaki girişimlerde çokça kullanılan, hem girişimin kurucuları için hem de çalışanları için büyük öneme sahip bir yöntemdir.   Hisse Kazanımı Nedir? Hisse kazanımı; belirli koşulları veya hedefleri sağlayan kişilerin şirketten hisse almak suretiyle, şirket ortağına dönüşmesini […]

Read More